برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

پذیرش دانشگاه کنکوردیا

مراحل اخذ پذیرش دانشگاه کنکوردیا

پس از انتخاب رشته و مقطع مورد نظر و بررسی ددلاین ها باید شرایط مورد نیاز پدیرش را بررسی نمایید. ارکی اپلای در این مقاله به مدارک و شرایط حداقلی مورد نیاز برای پذیرش دانشگاه کنکوردیا ،می پردازد:

مهارت زبان

نتایج آزمون های زبان باید توسط مرکز آزمون مستقیما به مرکز درخواست پذیرش گزارش شود.و باید کمتر از دو سال از نتایج گذشته باشد.

TOEFL

پذیرش مستقیم:  نمره ۹۰ یا بالاتر+ نمره هیچ یک از بخش ها از کمتر از ۲۰ نباشد.

پذیرش زبانی ( مشروط): نمره بین ۸۰ تا ۸۹ یا هر بخشی زیر ۲۰

 • حداقل نمره برای پذیرش مستقیم دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر: ۸۵ و نمره حداقل ۲۰ در هر بخش
 • حداقل نمره برای پذیرش مستقیم دانشکده هنر و علوم: ۹۰ یا بالاتر و نمره حداقل ۲۰ در هر بخش
 •  حداقل نمره برای پذیرش دانشکده هنرهای زیبا:۸۵ و نمره حداقل ۲۰ در هر بخش
 •  حداقل نمره برای پذیرش دانشکده کسب و کار:۹۰ یا بالاتر و نمره حداقل ۲۰ در هر بخش

IELTS

پذیرش مستقیم: آیلتس ۷ و یا بالاتر از ۶ یا ۶٫۵ +نمره هیچ بخشی کمتر از ۵٫۵ نباشد.

پذیرش زبانی ( مشروط): نمره ۵٫۵ یا ۵ و در هر فقط دو بخش کمتر از ۴٫۵

 • حداقل نمره برای پذیرش مستقیم دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر:نمره کلی ۶٫۵
 • حداقل نمره برای پذیرش مستقیم دانشکده هنر و علوم۶٫۵ با حداقل نمره ۶٫۵ در هر بخش
 • حداقل نمره برای پذیرش دانشکده هنرهای زیبا: ۶٫۵ با حداقل نمره ۶٫۵ در هر بخش
 • حداقل نمره برای پذیرشدانشکده کسب و کار: نمره کلی ۷ با حداقل نمره ۶٫۵ د رهر بخش

PTE

پذیرش مستقیم: ۶۱ یا بالاتر و نمره هیچ بخشی کمتر از ۵۳ نباشد.

پذیرش زبانی ( مشروط): نمره بین ۵۲ تا ۶۰ یا هر بخشی زیر ۵۳

 • حداقل نمره برای پذیرش مستقیم دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر:  ۵۷ یا بالاتر و نمره هیچ بخشی کمتر از ۵۳ نباشد.
 • حداقل نمره برای پذیرش دانشکده هنر و علوم: ۶۱ یا بالاتر و نمره هیچ بخشی کمتر از ۵۳ نباشد.
 • حداقل نمره برای پذیرش دانشکده هنرهای زیبا: ۶۱ یا بالاتر و نمره هیچ بخشی کمتر از ۵۳ نباشد.
 • حداقل نمره برای پذیرش دانشکده کسب و کار: ۶۱ یا بالاتر و نمره هیچ بخشی کمتر از ۵۳ نباشد.

نکته: به طور کلی نمره هر رشته و هر دانشکده می تواند متفاوت باشد و برای اطلاع از نمره مورد نیاز دانشکده و رشته خود کلیک نمایید

 

شرایط پذیرش کارشناسی ارشد

 • مدرک کارشناسی ارشد حداقل چهار ساله
 • معدل ۲۰-۱۴

شرایط پذیرش دکتری

 • مدرک کارشناسی ارشد
 • معدل ۲۰-۱۴

 مدارک مورد نیاز