تحصیل در آمریکا (ایلیا)

نام مصاحبه شونده: ایلیا کارشناسی: معماری غیرانتفاعی خیام مشهد. کارشناسی ارشد: معماری دانشگاه UCL آمریکا. در ابتدا نیاز است که یک سری کلیات را عرض کنم. دانشگاه کارشناسی من، دانشگاه مطرح و معروفی نبود، اما توانستم از همین دانشگاه، پذیرش کشور آمریکا را دریافت کنم. رشتۀ من معماری بود و برای این رشته در مقطع …

ادامه مطلب