برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

ساختار آزمون تست داف

ساختار و زمان آزمون تست داف

کل زمان این آزمون بدون استراحت ۳ ساعت و ۱۰ دقیقه می باشد.که شامل ۴ بخش به شرح زیر است:

Leseverstehen-خواندن

این بخش  شامل ۳ تمرین یا متن می باشد که از ۳۰ نمره است و ۳۰ آیتم یک نمره ای برای پاسخگویی دارد.زمان کل پاسخگویی ۶۰ دقیقه است که ۱۰ دقیقه ی انتهایی جهت انتقال پاسخ ها به پاسخنامه در نظر گرفته شده است.و دقت کنید فقط جواب های پاسخ نامه سنجیده می شوند پس حتمادر زمان تعین شده پاسخ ها را وارد نماید.
زمان پیشنهادی برای حل تمرین ها:

متن اول – ۱۰ آیتم – ۱۰ دقیقه
متن دوم – ۱۰ آیتم – ۲۰ دقیقه
متن سوم – ۱۰ آیتم – ۲۰ دقیقه
زمان در نظر گرفته شده جهت انتقال پاسخ ها: ۱۰ دقیقه

در آزمون تست داف سه متن در سطوح مختلف دشواری هستند که متن ها انواع مختلفی دارند و می تواند شامل متن کوتاه راجع به زندگی روزمره در دانشگاه،مقالات و روزنامه ها و مجله و مقالات علمی باشند.همچنین سوالات مطرح شده در این بخش نیز می تواند متفاوت باشد.

örverstehen-شنیدن

این بخش  شامل ۳ تمرین یا متن شنیداری می باشد که از ۲۵ نمره است و ۲۵ آیتم یک نمره ای برای پاسخگویی دارد.زمان پاسخگویی ۴۰ دقیقه است که ۱۰ دقیقه ی انتهایی جهت انتقال پاسخ ها به پاسخنامه در نظر گرفته شده است..دقت کنید که فقط جواب های پاسخنامه سنجیده می شوند
در این مرحله شما یک دفترچه شامل سوالات و یک دفترچه پاسخ دریافت می کنید:

متن شنیداری اول – ۸ سوال – نوار یکبار پخش می شود.
متن شنیداری دوم – ۱۰ جمله – نوار یکبار پخش می شود.
متن شنیداری سوم – ۷ سوال – نوار دوبار پخش می شود.
زمان در نظر گرفته شده جهت انتقال پاسخ ها: ۱۰ دقیقه

در این مرحله شما باید توانایی خود را در رابطه با درک متونی که به طور کلی مرتبط با مسایل روزمره در دانشگاه می باشد را اثبات کنید . شما باید به سوالاتی که درک مفهم کلی و جزیی مطلب و نکات نهفته در مطلب را نشان می دهد، پاسخ دهید این بخش نیز از سه نوع تمرین شنیداری با سطوح دشواری متفاوت تشکیل شده است و از سوالات متنوعی برخوردار است.

Schriftlicher- نوشتن

در این بخش شما باید با توجه به موضوعی که داده اند،متنی بنویسید. ۵ دقیقه برای خواندن راهنما و در ۶۰ دقیقه برای نوشتن متن در نظر گرفته شده است . شما باید نشان دهید که می توانید با توجه به اطلاعات آماری،متنی یکپارچه پیرامون یک موضوع مشخص با ساختاری واحد بنویسید. در قسمت اول به تشریح اطلاعات آماری یک جدول یا گرافیک(تصویر) خواهید پرداخت و در قست دوم نظر خود را در مورد سوالی که مورد بحث است ،می نویسید.

Mündlicher Ausdruck-صحبت کردن

در این بخش که شامل ۷ قسمت با درجه دشوای متفاوت می باشد و ۳۰ دقیق زمان می برد، شما باید توانایی خود در گویش به زبان آلمانی برای حل وفصل امور روزمره دانشگاه را نشان دهید. برای مثال شما در موقعیت های مختلف در محیط دانشگاهی رو به رو میشوید و باید واکنش نشان دهید به طور مثال در گفتگویی بین دانشجویان،تشریح یک تصویر،و یا بیان نظر خود درباره موضوع مورد بخش و…نوار از طریق هدفون برای شما پخش میشود و شما باید خود را در موقعیت تصور کرده و سپس صحبت نماید تا پاسخ های شما بر روی سی دی ضبط شود.