برای مشاهده نتایج کلید Enter و برای خروج کلید Esc را بفشارید.

مشاغل مورد نیاز استرالیا ۲۰۱۹

وضعیت مشاغل در لیست:

  • رشته های MLTSSL (بلندمدت) امکان اقدام برای همه ویزاهای ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۸۹ را دارند.
  • رشته های STSOL (کوتاه مدت) صرفا امکان اقدام برای ویزاهای ۱۹۰ و ۴۸۹ را دارند.
  • رشته های Regional (مخصوص مناطق دوردست) فقط امکان اقدام برای ویزای ۴۸۹ را دارند.

نکته : دقت کنید که لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا ، هر ۶ ماه به روز میشود.

ارکی اپلای د جدول زیر به لیست مشاغل مورد نظر و نوع ویزای هر یک که در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۹ منتشر شده  پرداخته است:

 

مشاغل

ANZSCO کد  لیست نوع ویزا سازمان ارزیابی کننده

مدیران اجاره و پذیرایی

Accommodation and Hospitality Managers nec

۱۴۱۹۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

حسابدار (عمومی)

Accountant (General)

۲۲۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶*, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* CAANZ/CPAA/IPA
آمار

Actuary

۲۲۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS

طب سوزنی

Acupuncturist
۲۵۲۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) Chinese Medicine Board of Australia
مدیر تبلیغات

Advertising Manager

۱۳۱۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) AIM
متخصص تبلیغات

Advertising Specialist

۲۲۵۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
مهندس هواپیما

Aeronautical Engineer

۲۳۳۹۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
خلبان هواپیما
Aeroplane Pilot
۲۳۱۱۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* CASA
مشاور کشاورزی

Agricultural Consultant

۲۳۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS

مهندس کشاورزی

Agricultural Engineer

۲۳۳۹۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia

علوم کشاورزی

Agricultural Scientist

۲۳۴۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS

تکنسین کشاورزی( باغبانی)

Agricultural Technician

۳۱۱۱۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS

منخصص سیستم تهویه مطبوع و خدمات مکانیکی لوله کش

Air conditioning and Mechanical Services Plumber

۳۳۴۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
سیستم تهویه مطبوع و تبرید مکانیک

Air conditioning and Refrigeration Mechanic

۳۴۲۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (آویونیک)

Aircraft Maintenance Engineer (Avionics)

۳۲۳۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (مکانیکی)

Aircraft Maintenance Engineer (Mechanical)

۳۲۳۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
مهندس تعمیر و نگهداری هواپیما (سازه ها)

Aircraft Maintenance Engineer (Structures)

۳۲۳۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA

افسران آمبولانس

Ambulance Officer

۴۱۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

 مدیر شهربازی

Amusement Center Manager

۱۴۹۱۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS

تکنسین بیهوشی

 Anesthetic Technician

۳۱۱۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

تخصص بیهوشی

Anesthetist

۲۵۳۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) MedBA
آنالیزور برنامه نویسیAnalyst Programmer ۲۶۱۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS

مراقبت از حیوانات

Animal Attendants and Trainers neck

۳۶۱۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS

 پرورش دهنده زنبور عسل

Apiarist

۱۲۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS

باغبانی و کشاورزی

Aquaculture Farmer

۱۲۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS

هرس کاری

Arborvitae

۳۶۲۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA

معمار

Architect

۲۳۲۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AACA

طراح معماری

Architectural Drafts-person

۳۱۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
مهندسین معماری، ساختمان و نقشه برداری غیره

Architectural, Building and Surveying Technicians nec

۳۱۲۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

مدرس هنر

(Art Teacher (Private Tuition

۲۴۹۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

کارگردان هنری

Artistic Director

۲۱۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

مدیر هنری

Arts Administrator or Manager

۱۳۹۹۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

متخصص گوش و حلق و بینی

Audiologist

۲۵۲۷۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS

 برق خودرو

Automotive Electrician

۳۲۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA

نانوا

Baker

۳۵۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* TRA

وکیل

Barrister

۲۷۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) A legal admissions authority of a State or Territory

دامداری

Beef Cattle Farmer

۱۲۱۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
بیوشیمی

Biochemist

۲۳۴۵۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
مهندسی شیمی

Biomedical Engineer

۲۳۳۹۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
بیوتکنولوژی

Bio-technologist

۲۳۴۵۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
ساخت و تعمیرات قایق

Boat Builder and Repairer

۳۹۹۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA

ویرایشگر کتاب

Book or Script Editor

۲۱۲۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

باغبانی

Botanist

۲۳۴۵۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS

بنایی

Bricklayer

۳۳۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
تکنسین های ساختمان و مهندسی

Building and Engineering Technicians nec

۳۱۲۹۹۹ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS/Engineers Australia
بازرس ساختمان ( ناظر)

Building Inspector

۳۱۲۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
بیزینس ماشین

Business Machine Mechanic

۳۴۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
قصاب

Butcher or Smallgoods Maker

۳۵۱۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
سازنده کابینت

Cabinetmaker

۳۹۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA

کابلیر (داده ها و مخابرات)

Cabler (Data and Telecommunications)

۳۴۲۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
مدیررستوران و کافه

Cafe or Restaurant Manager

۱۴۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS

اپراتور دوربین (فیلم، تلویزیون یا ویدئو)

Camera Operator (Film, Television or Video)

۳۹۹۵۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
مدیریت کمپ ها

Caravan Park and Camping Ground Manager

۱۴۱۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS

تکنسین قلب

Cardiac Technician

۳۱۱۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
متخصص قلب و عروق

Cardiologist

۲۵۳۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
جراح قلب و عروق

Cardio thoracic Surgeon

۲۵۳۵۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
مشاور شغلی

Careers Counselor

۲۷۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
 نجار

Carpenter

۳۳۱۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
نجار و متخصص اتصالات چوبی

Carpenter and Joiner

۳۳۱۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
 نقشه کش

Cartographer

۲۳۲۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
سرآشپز

Chef

۳۵۱۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶*, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* TRA
مهندس شیمی

Chemical Engineer

۲۳۳۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Chemical Plant Operator ۳۹۹۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
شیمی دان

Chemist

۲۳۴۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
 تکنسین شیمی

Chemistry Technician

۳۱۱۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

رئیس اجرایی یا مدیر عامل

Chief Executive or Managing Director

۱۱۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶*, ۴۰۷, TSS (M)* AIM

افسر ارشد اطلاعات

Chief Information Officer

۱۳۵۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) ACS
نگهداری از کودک

Child Care Centre Manager

۱۳۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
متخصص طب ماساژ

Chiropractor

۲۵۲۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) CCEA
مدیریت تاتر و سینما

Cinema or Theatre Manager

۱۴۹۹۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
مهندس عمران

Civil Engineer

۲۳۳۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
 طراح مهندس عمران

Civil Engineering Draftsperson

۳۱۲۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia/VETASSESS
تکنسین عمران( راه و ساختمان)

Civil Engineering Technician

۳۱۲۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
مسئول آرشیو اطلاعات بیماران

Clinical Coder

۵۹۹۹۱۵ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Clinical Haematologist ۲۵۳۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
روانشناس

Clinical Psychologist

۲۷۲۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS
مسؤل فروش

Commodities Trader

۲۲۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Community Arts Worker ۲۷۲۶۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
کارشناس ارتقای سطح زندگی و سلامت جامعه

Community Worker

۴۱۱۷۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACWA
منشی شرکت

Company Secretary
۲۲۱۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
درمانگر عمومی

Complementary Health Therapists nec

۲۵۲۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Computer Network and Systems Engineer ۲۶۳۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
هماهنگ کننده مراسم و کنفرانس ها

Conference and Event Organiser

۱۴۹۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
کارشناس حفظ منابع طبیعی

Conservation Officer

۲۳۴۳۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
نگهبان

Conservator

۲۳۴۹۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
ساخت و برآورد

Construction Estimator

۳۱۲۱۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
مدیریت پروزه ساخت و ساز

Construction Project Manager

۱۳۳۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Contract Administrator ۵۱۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
  آشپز

Cook

۳۵۱۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* TRA
Copywriter ۲۱۲۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Corporate General Manager ۱۱۱۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶*, ۴۰۷, TSS (M)* AIM
Corporate Services Manager ۱۳۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Cotton Grower ۱۲۱۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Counsellors nec ۲۷۲۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Crop Farmers nec ۱۲۱۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Customer Service Manager ۱۴۹۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Dairy Cattle Farmer ۱۲۱۳۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Dance Teacher (Private Tuition) ۲۴۹۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Dancer or Choreographer ۲۱۱۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Database Administrator ۲۶۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
Dental Hygienist ۴۱۱۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Dental Specialist ۲۵۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ADC
Dental Technician ۴۱۱۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Dental Therapist ۴۱۱۲۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
داندن پزشک

Dentist

۲۵۲۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ADC
متخصص پوست

Dermatologist

۲۵۳۹۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
برنامه نویس

Developer Programmer

۲۶۱۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
Diagnostic and Interventional Radiologist ۲۵۳۹۱۷ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Diesel Motor Mechanic ۳۲۱۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
متخصص تغذیه

Dietitian

۲۵۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) DAA
کارگردان

Director (Film, Television, Radio or Stage)

۲۱۲۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Disabilities Services Officer ۴۱۱۷۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Diversional Therapist ۴۱۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Diving Instructor (Open Water) ۴۵۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Dog Handler or Trainer ۳۶۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Drainer ۳۳۴۱۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Dressmaker or Tailor ۳۹۳۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Driving Instructor ۴۵۱۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS

مشاور دارو و الکل

Drug and Alcohol Counsellor

۲۷۲۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Early Childhood (Pre-primary School) Teacher ۲۴۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
تکنسین هوا و فضا

Earth Science Technician

۳۱۱۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
اقتصاد دان

Economist

۲۲۴۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
تربیتی آموزشی

Education Adviser

۲۴۹۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
مذیرآموزشی

Education Managers nec

۱۳۴۴۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
روانشناسی تربیتی

Educational Psychologist

۲۷۲۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS
مهندس الکترونیک

Electrical Engineer

۲۳۳۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
مهندس برق 
Electrical Engineering Draftsperson
۳۱۲۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
تکنسین مهندس برق

Electrical Engineering Technician

۳۱۲۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
خط تولید برق

Electrical Linesworker

۳۴۲۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA
الکتریک 

(Electrician (General

۳۴۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA

الکتریک (کلاس ویژه)

Electrician (Special Class)

۳۴۱۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
کارمند تجهیزات الکترونیکی 

Electronic Equipment Trades Worker

۳۴۲۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Electronic Instrument Trades Worker (General) ۳۴۲۳۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Electronic Instrument Trades Worker (Special Class) ۳۴۲۳۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
مهندس الکترونیک

Electronics Engineer

۲۳۳۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Emergency Medicine Specialist ۲۵۳۹۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Emergency Service Worker ۴۴۱۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
تخصص غدد

Endocrinologist

۲۵۳۳۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
مهندس مدیریت

Engineering Manager

۱۳۳۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia/AIM
مهندسین حرفه ای

Engineering Professionals nec

۲۳۳۹۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) Engineers Australia
مهندس تکنولوزی

Engineering Technologist

۲۳۳۹۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
 پرستار

Enrolled Nurse

۴۱۱۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ANMAC

مشاور محیط زیست

Environmental Consultant

۲۳۴۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
مهندس محیط زیست

Environmental Engineer

۲۳۳۹۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
سلامت محیط زیست

Environmental Health Officer

۲۵۱۳۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
مدیریت یست محیطی

Environmental Manager

۱۳۹۹۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
تحقیقات زیست محیطی

Environmental Research Scientist

۲۳۴۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
علوم زیست محیطی

Environmental Scientists nec

۲۳۴۳۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
ورزش فیزیولوژیست

Exercise Physiologist

۲۳۴۹۱۵ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS

حسابرس خارجی

External Auditor

۲۲۱۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) CAANZ/CPAA/IPA

مدیر امکانات

Facilities Manager

۱۴۹۹۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
رییس دانشکده

Faculty Head

۱۳۴۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
مشاور خانواده و ازدواج

Family and Marriage Counsellor

۲۷۲۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
حامی خانواده

Family Support Worker

۴۱۱۷۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
دامپزشک

Farrier

۳۲۲۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
طراح مد و فشن

Fashion Designer

۲۳۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Fibrous Plasterer ۳۳۳۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
ادیتور فیلم و ویدیو

Film and Video Editor

۲۱۲۳۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

کارگزاری مالی

Finance Broker
۲۲۲۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
مدیر مالی

Finance Manager

۱۳۲۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) CAANZ/CPAA/IPA
کارگزار مالی و …

Financial Brokers nec

۲۲۲۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

نمایندگی های فروش

Financial Dealers nec

۲۲۲۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

مدیر بخش مالی

Financial Institution Branch Manager

۱۴۹۹۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS

مشاور سرمایه گذاری

Financial Investment Adviser
۲۲۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Financial Investment Manager ۲۲۲۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Financial Market Dealer ۲۲۲۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
First Aid Trainer ۴۵۱۸۱۵ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Fitness Centre Manager ۱۴۹۱۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Fitter (General) ۳۲۳۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Fitter and Turner ۳۲۳۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Fitter-Welder ۳۲۳۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Flight Attendant ۴۵۱۷۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Floor Finisher ۳۳۲۱۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA
Florist ۳۶۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
 پرورش دهنده گل و گیاه

Flower Grower

۱۲۱۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Flying Instructor ۲۳۱۱۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Food Technologist ۲۳۴۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
بازیکن فوتبال

Footballer

۴۵۲۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Forester ۲۳۴۱۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Fruit or Nut Grower ۱۲۱۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Funeral Workers nec ۴۵۱۳۹۹ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Furniture Finisher ۳۹۴۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Gallery or Museum Curator ۲۲۴۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Gardener (General) ۳۶۲۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Gas or Petroleum Operator ۳۹۹۲۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA
Gasfitter ۳۳۴۱۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Gastroenterologist ۲۵۳۳۱۶ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
General Practitioner ۲۵۳۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Geologist ۲۳۴۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Geophysicist ۲۳۴۴۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
Geotechnical Engineer ۲۳۳۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Glazier ۳۳۳۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Grain, Oilseed or Pasture Grower ۱۲۱۲۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Grape Grower ۱۲۱۲۱۵ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Graphic Designer ۲۳۲۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Greenkeeper ۳۶۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Gymnastics Coach or Instructor ۴۵۲۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
آرایشگر

Hairdresser

۳۹۱۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Hardware Technician ۳۱۳۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Health and Welfare Services Managers nec ۱۳۴۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Health Diagnostic and Promotion Professionals nec ۲۵۱۹۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Health Information Manager ۲۲۴۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Health Promotion Officer ۲۵۱۹۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Helicopter Pilot ۲۳۱۱۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* CASA
Horse Breeder ۱۲۱۳۱۶ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Horse Riding Coach or Instructor ۴۵۲۳۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Horse Trainer ۳۶۱۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) TRA
Hospital Pharmacist ۲۵۱۵۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) APharmC
Hotel or Motel Manager ۱۴۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Human Resource Adviser ۲۲۳۱۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Human Resource Manager ۱۳۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) AIM
Hydrogeologist ۲۳۴۴۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
ICT Account Manager ۲۲۵۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
ICT Business Analyst ۲۶۱۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
ICT Business Development Manager ۲۲۵۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
ICT Customer Support Officer ۳۱۳۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
ICT Managers nec ۱۳۵۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
ICT Project Manager ۱۳۵۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
ICT Quality Assurance Engineer ۲۶۳۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
ICT Sales Representative ۲۲۵۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
ICT Security Specialist ۲۶۲۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
ICT Support and Test Engineers nec ۲۶۳۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
ICT Support Engineer ۲۶۳۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
ICT Support Technicians nec ۳۱۳۱۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
ICT Systems Test Engineer ۲۶۳۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
ICT Trainer ۲۲۳۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
تصویر ساز

Illustrator

۲۳۲۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
 طراحی صنعتی

Industrial Designer

۲۳۲۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
مهندس صنایع

Industrial Engineer

۲۳۳۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Industrial Pharmacist ۲۵۱۵۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Information and Organisation Professionals nec ۲۲۴۹۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Insurance Agent ۶۱۱۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Insurance Broker ۲۲۲۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Insurance Loss Adjuster ۵۹۹۶۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Intellectual Property Lawyer ۲۷۱۲۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Intensive Care Ambulance Paramedic ۴۱۱۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Intensive Care Specialist ۲۵۳۳۱۷ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
طراحی صنعتی

Interior Designer

۲۳۲۵۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Internal Auditor ۲۲۱۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Interpreter ۲۷۲۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) NAATI
Jeweller ۳۹۹۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Jewellery Designer ۲۳۲۳۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Jockey ۴۵۲۴۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA
Joiner ۳۳۱۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Journalists and Other Writers nec ۲۱۲۴۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Judicial and Other Legal Professionals nec ۲۷۱۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Laboratory Manager ۱۳۹۹۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Land Economist ۲۲۴۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
 معماری منظر

Landscape Architect

۲۳۲۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Landscape Gardener ۳۶۲۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Liaison Officer ۲۲۴۹۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
مسؤل کاتابخانه

Librarian

۲۲۴۶۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
تکنسیتن کتابخانه ( کتابداری)

Library Technician

۳۹۹۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Life Science Technician ۳۱۱۴۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Life Scientist (General) ۲۳۴۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
Life Scientists nec ۲۳۴۵۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
Lift Mechanic ۳۴۱۱۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Livestock Farmers nec ۱۲۱۳۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Locksmith ۳۲۳۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Maintenance Planner ۳۱۲۹۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
 آرایشگر

Make Up Artist

۳۹۹۵۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Management Accountant ۲۲۱۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶*, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* CAANZ/CPAA/IPA
Management Consultant ۲۲۴۷۱۱ MLTSSL ۱۸۶*, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Manufacturer ۱۳۳۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Marine Biologist ۲۳۴۵۱۶ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
Market Research Analyst ۲۲۵۱۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Marketing Specialist ۲۲۵۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Massage Therapist ۴۱۱۶۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
مهندسی مواد

Materials Engineer

۲۳۳۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Mathematician ۲۲۴۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Meat Inspector ۳۱۱۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
مهندسی مکانیک

Mechanical Engineer

۲۳۳۵۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Mechanical Engineering Draftsperson ۳۱۲۵۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* Engineers Australia
 تکنسین مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering Technician

۳۱۲۵۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* TRA
Medical Administrator ۱۳۴۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Medical Diagnostic Radiographer ۲۵۱۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ASMIRT
Medical Laboratory Scientist ۲۳۴۶۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AIMS
Medical Laboratory Technician ۳۱۱۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) AIMS
Medical Oncologist ۲۵۳۳۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Medical Practitioners nec ۲۵۳۹۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Medical Radiation Therapist ۲۵۱۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ASMIRT
Medical Technicians nec ۳۱۱۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Metal Fabricator ۳۲۲۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Metal Fitters and Machinists nec ۳۲۳۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Metal Machinist (First Class) ۳۲۳۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Metallurgical or Materials Technician ۳۱۲۹۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Metallurgist ۲۳۴۹۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
 

Meteorologist

۲۳۴۹۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
 میکروبیولوژیست

Microbiologist

۲۳۴۵۱۷ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
معلم مدرسه متوسطه

Middle School Teacher

۲۴۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) AITSL
Midwife ۲۵۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Mine Deputy ۳۱۲۹۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Mining Engineer (excluding Petroleum) ۲۳۳۶۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) Engineers Australia
Minister of Religion ۲۷۲۲۱۱ STSOL ۴۰۷ VETASSESS
Mixed Crop and Livestock Farmer ۱۲۱۴۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Mixed Crop Farmer ۱۲۱۲۱۶ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Mixed Livestock Farmer ۱۲۱۳۱۷ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Motor Mechanic (General) ۳۲۱۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Motorcycle Mechanic ۳۲۱۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Multimedia Designer ۲۳۲۴۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Multimedia Specialist ۲۶۱۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) ACS
Music Director ۲۱۱۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Music Professionals nec ۲۱۱۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Music Teacher (Private Tuition) ۲۴۹۲۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Musician (Instrumental) ۲۱۱۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
Natural and Physical Science Professionals nec ۲۳۴۹۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
Naturopath ۲۵۲۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Naval Architect ۲۳۳۹۱۶ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Network Administrator ۲۶۳۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
 تحلیل شبکه

Network Analyst

۲۶۳۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
Neurologist ۲۵۳۳۱۸ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Neurosurgeon ۲۵۳۵۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Newspaper or Periodical Editor ۲۱۲۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Nuclear Medicine Technologist ۲۵۱۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANZSNM
Nurse Educator ۲۵۴۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ANMAC
Nurse Manager ۲۵۴۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ANMAC
Nurse Practitioner ۲۵۴۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Nurse Researcher ۲۵۴۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ANMAC
Nurseryperson ۳۶۲۴۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA
Nursing Clinical Director ۱۳۴۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
متخصص تغذیه

Nutritionist

۲۵۱۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Obstetrician and Gynaecologist ۲۵۳۹۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Occupational Health and Safety Adviser ۲۵۱۳۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Occupational Therapist ۲۵۲۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) OTC
Operating Theatre Technician ۳۱۱۲۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Ophthalmologist ۲۵۳۹۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Optometrist ۲۵۱۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) OCANZ
Organisation and Methods Analyst ۲۲۴۷۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Organisational Psychologist ۲۷۲۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS
جراح ارتوپدی

Orthopaedic Surgeon

۲۵۳۵۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
 ارتوپدیست

Orthoptist

۲۵۱۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Orthotist or Prosthetist ۲۵۱۹۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AOPA
Osteopath ۲۵۲۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AOAC
Other Spatial Scientist ۲۳۲۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
Other Sports Coach or Instructor ۴۵۲۳۱۷ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Otorhinolaryngologist ۲۵۳۵۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Paediatric Surgeon ۲۵۳۵۱۶ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Paediatrician ۲۵۳۳۲۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Painting Trades Worker ۳۳۲۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Panelbeater ۳۲۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Pastrycook ۳۵۱۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* TRA
Patents Examiner ۲۲۴۹۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Pathologist ۲۵۳۹۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Pathology Collector ۳۱۱۲۱۶ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* AIMS
Performing Arts Technicians nec ۳۹۹۵۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
مهندس نفت

Petroleum Engineer

۲۳۳۶۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) Engineers Australia
تکنسین داروسازی

Pharmacy Technician

۳۱۱۲۱۵ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
عکاس

Photographer

۲۱۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
فیزیکدان

Physicist 

۲۳۴۹۱۴ MLTSSL See note VETASSESS (non-medical physicist) / ACPSEM (medical physicists)
 فیزیوتراپیست

Physiotherapist

۲۵۲۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APC
پرورش خوک

Pig Farmer

۱۲۱۳۱۸ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
 جراح پلاستیک

Plastic and Reconstructive Surgeon

۲۵۳۵۱۷ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
لوله کش

Plumber (General)

۳۳۴۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
 دامپزشک

Podiatrist

۲۵۲۶۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APodA/ANZPAC
تحلیلگر سیاسی

Policy Analyst

۲۲۴۴۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
مدیریت سیاسی و برنامه ریزی

Policy and Planning Manager

۱۳۲۴۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
مدیر اداره پست

Post Office Manager

۱۴۲۱۱۵ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
 پرورش مرغ

Poultry Farmer

۱۲۱۳۲۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
 اپراتور کارخانه برق

Power Generation Plant Operator

۳۹۹۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) اا
ابزار ساز و تعمیرکار

Precision Instrument Maker and Repairer

۳۲۳۳۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)  

 جوشکارTRA

 جوشکار

Pressure Welder

۳۲۲۳۱۲ MLTSSL ۱۸۹ (PT), 407, 485 (GW), 489 (F) TRA
مدیر ساطمان بهداشت اولیه

Primary Health Organisation Manager

۱۳۴۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS
 بازرس محصولات

Primary Products Inspectors nec

۳۱۱۳۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
معلم مدرسه ابتدایی

Primary School Teacher

۲۴۱۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) AITSL
چاپ گر

Print Finisher

۳۹۲۱۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
روزنامه نگاری

Print Journalist

۲۱۲۴۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

ماشینکاری چاپ

Printing Machinist

۳۹۲۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
ممعلم خصوصی

Private Tutors and Teachers nec

۲۴۹۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

مدیر تدارکات

Procurement Manager

۱۳۳۶۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* AIM
Production Manager (Forestry) ۱۳۳۵۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Production Manager (Manufacturing) ۱۳۳۵۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Production Manager (Mining) ۱۳۳۵۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Production or Plant Engineer ۲۳۳۵۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Program Director (Television or Radio) ۲۱۲۳۱۵ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

مدیر برنامه یا پروژه

Program or Project Administrator

۵۱۱۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
 اجرای پروژه

Project Builder

۱۳۳۱۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS

مدیر املاک

Property Manager

۶۱۲۱۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS

روانپزشک

Psychiatrist

۲۵۳۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Psychologists nec ۲۷۲۳۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) APS
Psychotherapist ۲۷۲۳۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Public Relations Manager ۱۳۱۱۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* AIM
Public Relations Professional ۲۲۵۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Quality Assurance Manager ۱۳۹۹۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Quantity Surveyor ۲۳۳۲۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AIQS
Radiation Oncologist ۲۵۳۹۱۸ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Radiocommunications Technician ۳۱۳۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Real Estate Representative ۶۱۲۱۱۵ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Records Manager ۲۲۴۲۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Recreation Officer ۲۷۲۶۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Recruitment Consultant ۲۲۳۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Regional Education Manager ۱۳۴۴۱۲ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Registered Nurse (Aged Care) ۲۵۴۴۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Child and Family Health) ۲۵۴۴۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Community Health) ۲۵۴۴۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Critical Care and Emergency) ۲۵۴۴۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Developmental Disability) ۲۵۴۴۱۶ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Disability and Rehabilitation) ۲۵۴۴۱۷ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Medical Practice) ۲۵۴۴۲۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Medical) ۲۵۴۴۱۸ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Mental Health) ۲۵۴۴۲۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Paediatrics) ۲۵۴۴۲۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Perioperative) ۲۵۴۴۲۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurse (Surgical) ۲۵۴۴۲۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Registered Nurses nec ۲۵۴۴۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ANMAC
Rehabilitation Counsellor ۲۷۲۱۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Renal Medicine Specialist ۲۵۳۳۲۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Research and Development Manager ۱۳۲۵۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Resident Medical Officer ۲۵۳۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) MedBA
Residential Care Officer ۴۱۱۷۱۵ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Retail Buyer ۶۳۹۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Retail Pharmacist ۲۵۱۵۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) APharmC
Rheumatologist ۲۵۳۳۲۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Roof Plumber ۳۳۴۱۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Roof Tiler ۳۳۳۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Safety Inspector ۳۱۲۶۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Sales and Marketing Manager ۱۳۱۱۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* AIM
School Principal ۱۳۴۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Science Technicians nec ۳۱۱۴۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Secondary School Teacher ۲۴۱۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
Sheep Farmer ۱۲۱۳۲۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
Sheetmetal Trades Worker ۳۲۲۲۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Ship’s Master ۲۳۱۲۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* AMSA
Shipwright ۳۹۹۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Signwriter ۳۹۹۶۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Small Engine Mechanic ۳۲۱۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Snowsport Instructor ۴۵۲۳۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Social Professionals nec ۲۷۲۴۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Social Worker ۲۷۲۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AASW
Software and Applications Programmers nec ۲۶۱۳۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) ACS
Software Engineer ۲۶۱۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS
Software Tester ۲۶۱۳۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
Solicitor ۲۷۱۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) A legal admissions authority of a State or Territory
Solid Plasterer ۳۳۳۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Sonographer ۲۵۱۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ASMIRT
Sound Technician ۳۹۹۵۱۶ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
Special Education Teachers nec ۲۴۱۵۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
Special Needs Teacher ۲۴۱۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
Specialist Managers nec ۱۳۹۹۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Specialist Physician (General Medicine) ۲۵۳۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Specialist Physicians nec ۲۵۳۳۹۹ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
Speech Pathologist ۲۵۲۷۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) SPA
Sports Administrator ۱۳۹۹۱۵ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Sports Centre Manager ۱۴۹۱۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
Sports Development Officer ۴۵۲۳۲۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Sportspersons nec ۴۵۲۴۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Stage Manager ۲۱۲۳۱۶ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Statistician ۲۲۴۱۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
Stockbroking Dealer ۲۲۲۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Stonemason ۳۳۱۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
Structural Engineer ۲۳۳۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
Student Counsellor ۲۷۲۱۱۵ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
Sugar Cane Grower ۱۲۱۲۱۷ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
 

Supply and Distribution Manager

۱۳۳۶۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* AIM
 

Surgeon (General)

۲۵۳۵۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
 

Surveying or Spatial Science Technician

۳۱۲۱۱۶ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
 

Surveyor

۲۳۲۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) SSSI
مربی شنا

Swimming Coach or Instructor

۴۵۲۳۱۵ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

مدیر سیستم

Systems Administrator

۲۶۲۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS

تحلیلگر سیستم

Systems Analyst
۲۶۱۱۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACS

حسابدار مالیاتی

Taxation Accountant

۲۲۱۱۱۳ MLTSSL ۱۸۶*, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M)* CAANZ/CPAA/IPA
معلم زبان برای سایر زبانها

Teacher of English to Speakers of Other Languages

۲۴۹۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
معلم برای ناشنوایان

Teacher of the Hearing Impaired

۲۴۱۵۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
معلم برای افراد دچار اختلال دید

Teacher of the Sight Impaired

۲۴۱۵۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AITSL
اتصال دهنده فنی کابل

Technical Cable Jointer

۳۴۲۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
مدیر فنی

Technical Director

۲۱۲۳۱۷ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
نمایندگان فروش فنی NEC

Technical Sales Representatives nec

۲۲۵۴۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
نویسنده فنی

Technical Writer

۲۱۲۴۱۵ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS

مهندس مخابرات

Telecommunications Engineer

۲۶۳۳۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia

مهندس ارتباطات

Telecommunications Field Engineer

۳۱۳۲۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
کارمند خطوط مخابرات

Telecommunications Lines worker

۳۴۲۴۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA

مهندس شبکه مخابرات

Telecommunications Network Engineer

۲۶۳۳۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia

برنامه ریز شبکه مخابراتی

Telecommunications Network Planner

۳۱۳۲۱۳ MLTSSL ۱۸۹ (PT), 407, 485 (GW), 489 (F) Engineers Australia
متخصص فناوری اطلاعات

Telecommunications Technical Officer or Technologist

۳۱۳۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
خبرنگار تلوزیون

Television Journalist

۲۱۲۴۱۶ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
 مربی تنیس

Tennis Coach

۴۵۲۳۱۶ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
نساجی و پوشاک

Textile, Clothing and Footwear Mechanic

۳۲۳۲۱۵ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA

متخصص طب سوزنی

Thoracic Medicine Specialist

۲۵۳۳۲۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
ابزار ساز

Toolmaker

۳۲۳۴۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA

متخصص طب سنتی چینی

Traditional Chinese Medicine Practitioner

۲۵۲۲۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) Chinese Medicine Board of Australia
مترجم

Translator

۲۷۲۴۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* NAATI
مدیر شرکت حمل و نقل

Transport Company Manager

۱۴۹۴۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS

مهندس حمل و نقل

Transport Engineer
۲۳۳۲۱۵ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) Engineers Australia
مدرس دانشگاه

University Lecturer

۲۴۲۱۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS
خیاط رومبلی و..

Upholsterer

۳۹۳۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
طراحی شهری

Urban and Regional Planner

۲۳۲۶۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
ارولوژی

Urologist

۲۵۳۵۱۸ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
 قیمت گذار

Valuer

۲۲۴۵۱۲ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) VETASSESS

جراح عروق

Vascular Surgeon
۲۵۳۵۲۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) MedBA
پرورش سبزیجات

Vegetable Grower

۱۲۱۲۲۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S)* VETASSESS
بدنه ساز خودرو

Vehicle Body Builder

۳۲۴۲۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
 رنگ کاری خودرو

Vehicle Painter

۳۲۴۳۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* TRA
تیغه خودرو

Vehicle Trimmer

۳۲۴۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
دامپزشکی

Veterinarian

۲۳۴۷۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) AVBC

پرستار دامپزشکی

Veterinary Nurse
۳۶۱۳۱۱ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
تولید کننده ویدیو

Video Producer

۲۱۲۳۱۸ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
هنر های تجسمی و صنایع دستی

Visual Arts and Crafts Professionals nec

۲۱۱۴۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
معلم حرفه ای آموزش و پرورش

Vocational Education Teacher

۲۴۲۲۱۱ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
تایل دیوار و کف پوش

Wall and Floor Tiler

۳۳۳۴۱۱ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA
سازنده و تعمیرگاه ساعت

Watch and Clock Maker and Repairer

۳۲۳۳۱۶ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA

مدیر وب

Web Administrator

۳۱۳۱۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
طراح سایت

Web Designer

۲۳۲۴۱۴ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) VETASSESS
توسعه دهنده وب

Web Developer

۲۶۱۲۱۲ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACS
جوشکار

Welder (First Class)

۳۲۲۳۱۳ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) TRA

مدیر مرکز رفاه

 Welfare Centre Manager
۱۳۴۲۱۴ MLTSSL ۱۸۶, ۱۸۹ (PT), 190, 407, 485 (GW),489 (F), 489 (S/T), TSS (M) ACWA

کارمند رفاه

Welfare Worker
۲۷۲۶۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACWA
سازنده شراب

Wine Maker

۲۳۴۲۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS

ماشینکاری چوب


Wood Machinist

۳۹۴۲۱۳ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
صنایع چوب

Wood Machinists and Other Wood Trades Workers nec

۳۹۴۲۹۹ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) TRA
مشاور روابط کاری

Workplace Relations Adviser

۲۲۳۱۱۳ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
کارگر

Youth Worker

۴۱۱۷۱۶ STSOL ۱۹۰, ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (S) ACWA
نگهبان باغ وحش

Zookeeper

۳۶۱۱۱۴ Regional ۴۰۷, ۴۸۹ (S/T), TSS (M)* VETASSESS
جانور شناسی

Zoologist

۲۳۴۵۱۸ MLTSSL ۱۸۶, ۴۰۷, TSS (M) VETASSESS

((برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.))